ติดต่อเรา / ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อยากรู้จักเราเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่


ติดต่อเรา

โทรศัพท์ +662-333-3333
เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
Email: customer.care@i-Kool.net
Line@ : กรุณาสแกน QR Code ด้านล่าง
ศูนย์รับร้องเรียน

แจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาที่ร้องเรียน พร้อมแสดงข้อมูลและหลักฐานโดยครบถ้วน ส่งถึง
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
แผนก MVNO Project
เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Email: customer.care@i-Kool.net
ช่องทางการติดต่อ
- โทรติดต่อหมายเลข (โทรฟรีจากหมายเลขของผู้ให้บริการ) : +662 333 3333 สำหรับลูกค้า i-Kool
ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- อีเมล : customer.care@i-kool.net
- Line@ : กรุณาสแกน QR Code ด้านล่าง
- หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะกรรมการกำหนด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
สถิติการร้องเรียน

LINE@

     

สถานที่ติดต่อ

อาคารล็อกซเล่ย์ ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ

© Copyright 2022 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions