ค่าบริการระหว่างประเทศ ตรวจสอบค่าบริการระหว่างประเทศได้ที่นี่
ทางเลือกสำหรับการโทรทางไกลระหว่างประเทศ

การโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) มีให้บริการอยู่ 2 ประเภท
• โทรออกด้วยการกดรหัสโทรทางไกลต่างประเทศ 007 โดยใช้เทคโนโลยี TDM ซึ่งให้ความคมชัด และความต่อเนื่องของเสียง ครอบคลุม 213 ประเทศปลายทาง
• โทรออกด้วยการกดรหัสโทรทางไกลต่างประเทศ 008 โดยใช้เทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) ซึ่งให้คุณภาพเสียงมาตรฐาน ครอบคลุม 153ประเทศปลายทาง

วิธีการโทรทางไกลระหว่างประเทศ

กดรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ “007” หรือ “008” + “รหัสประเทศ” + “รหัสพื้นที่/เลขหมายขึ้นต้นของโทรศัพท์เคลื่อนที่” + “เลขหมายปลายทาง”
• ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการโทรไป ประเทศอังกฤษ (รหัส44) โดยใช้รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศประเทศ 007 ไปยังเลขหมายปลายทาง 077-87788778
• คุณต้องกด 007-44-77-87788778 และกดโทรออก

ถ้าต้องการส่งข้อความสั้น

กด “+” + “รหัสประเทศ” + “รหัสพื้นที่/เลขหมายขึ้นต้นของโทรศัพท์เคลื่อนที่” + “เลขหมายปลายทาง”
• อัตราค่าบริการสำหรับการส่งข้อความสั้นไปยังประเทศที่ให้บริการ ข้อความละ 7 บาท *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใส่ชื่อประเทศ เพื่อตรวจสอบรหัสประเทศ และอัตราค่าบริการ

Country List
CountryTypePrefixRates (THB)

หมายเหตุ:
• อัตราค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions