คำถามที่พบบ่อย ค้นหาคำตอบง่ายๆ เกี่ยวกับ i-Kool
กรุณาลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเลขหมาย*

* กรุณาแจ้ง Call Center หากพบเห็นการเรียกเก็บเงินสำหรับการรับลงทะเบียนเลขหมาย

เอกสาร/สิ่งที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเลขหมาย:
1. ซิมการ์ด
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

สำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมการ์ดผ่านตัวแทนจำหน่าย:
ทุกครั้งที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนเลขหมาย ณ จุดขาย

สำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมการ์ดออนไลน์:
เมื่อได้รับซิมการ์ดแล้ว จะต้องนำซิมการ์ดไปลงทะเบียน พร้อมด้วยบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่
    • ตัวแทนจำหน่าย i-Kool   Find Dealers
    • จุดรับลงทะเบียนเลขหมาย อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย
    • ศูนย์บริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาคารล็อกซเล่ย์ บางเขน
    • สำนักงานกสทช. ทั้ง 14 สาขา

       เลขหมาย i-Kool ของคุณคือ:

       กรณีไม่แสดงเลขหมาย i-Kool กรุณากด  Refresh ต้องใช้งานผ่านซิมการ์ด i-Kool เท่านั้น

ผู้ใช้บริการที่ดำเนินการขอซิมการ์ดใหม่ทดแทนซิมเก่า กรณีซิมชำรุด สูญหาย หรือเปลี่ยนซิม กรุณาแจ้งขอลงทะเบียนเลขหมายใหม่ทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center 02 333 3333

What is i-Kool?

i-Kool is a Mobile Virtual Network Operator (MVNO). i-Kool offers a great mobile prepaid service including TALK, SMS, and DATA with the real 3G which allows you to stay connected at the speeds you want.

Why choose i-Kool?

For the speed of Data, as well as...
• Affordable Talk, SMS, and Data rates
• A simple and easy-to-use prepaid service

Does i-Kool offer postpaid services?

Nope, only prepaid, because thats all you really need.

I've got my i-Kool card. Now what?

Pop the SIM into your phone or tablet. Fill in the SIM registration on your screen(when applicable). Then you are good to go.

(Please set the APN before starting to surf the internet, if your device does not automatically set it for you)
(APN:internet)

USSD CodeDescription
*700#• Main Menu
*700*1#• check mobile number
• check balance of main wallet
• check start of grace period
*700*5#• check balance of i-Kool Points
*700*6#• check balance of Data (bonus)
*777*PIN#• Top Up by PIN code
*7888#• Package Main Menu
• purchase packages
• check balance of packages
What's Mobile Number Portability (MNP)?

MNP allows you to change network service providers without losing your number. That means you can keep your mobile number even if you switch services.

How can I use MNP?

Contact our Customer Care at 02-333-3333 or E-mail: customer.care@i-kool.net

What are the requirements for MNP?

Please ensure that the following requirements are met before submitting your request:
• Fill in the application form.
• A photocopy of Identification Card with signature.
• You have settled all outstanding/overdue payment(s) with your current mobile service provider.
• You are not tied to any contract with your current mobile service provider.
• Your current mobile line is still active.
• You cannot be blacklisted by any mobile service provider.
• Make sure your SIM is registered to previous service provider before MNP. If not, customers must do the registration first.

Supported documents for MNP

Personal:
• Application form.
• A photocopy of Identification Card with signature.
• Receipt from your previous service provider. (For Post-paid)
• In case of assigning authority, the original authorize letter is required with the photocopy of the attorney’s Identification Card with signature.

Corporate:
• Application form.
• A photocopy of Company Certificate, issued no more than 3 months with the company stamp (if any) in every pages with signature to certified true copy.
• A photocopy of Identification Card and sign.
• In case of assigning authority, the original authorize letter is required and the photocopy of the attorney’s Identification Card with signature.
• Receipt from your previous service provider. (For Post-paid)
• While the transferring process is happening, can I still normally make any phone call or text message?
• You can normally use your SIM card. Once the process is completed, your old service will be deactivated and you can start using your old number with your new i-Kool service.


Do I have to pay for MNP?

You have to pay 29 THB for the MNP fee in the day you submit the MNP application form and supported documents.

Do I have to change the SIM card?

Yes, you will get a new SIM card immediately after you pay for the MNP fee.

How do I know when the MNP process to i-Kool is complete?

You will get a call from our Customer Care informing you.

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions