แพ็คเกจ เลือกแพ็คเกจเสริมที่แมทช์กับสไตล์การใช้งาน
รู้จักแพ็คเกจ

แพ็คเกจ (Packages) คือบริการเสริมที่ i-Kool จัดเตรียมไว้ให้คุณเลือก เพื่อเติมเต็มสร้างสีสันให้กับ i-Kool ซิมการ์ดของคุณ ให้แมทช์กับลักษณะรูปแบบการใช้งานหรือไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าคุณจะเลือกแพลนใดจาก i-Kool คุณสามารถเลือก Package เป็นบริการเสริมเพิ่มเติมให้กับแพลน เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด และสนุกกับการใช้งานมากขึ้น

หมายเหตุ:
• เมื่อคุณเลือกซื้อแพ็คเกจ ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าหลัก (Main Wallet) เท่ากับมูลค่าของแพ็คเกจที่กำหนดไว้ ก่อนการซื้อแพ็คเกจทุกครั้ง กรุณาเติมเงินและตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณมีเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอสำหรับการใช้บริการ
• เมื่อซื้อแพ็คเกจเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินสดได้ การซื้อแพ็คเกจใหม่เพื่อใช้งานจะถือเป็นการยกเลิกแพ็คเกจเดิม
• เมื่อคุณเลือกซื้อแพ็คเกจ ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าหลัก (Main Wallet) เท่ากับมูลค่าของแพ็คเกจที่กำหนดไว้ ก่อนการซื้อแพ็คเกจทุกครั้ง กรุณาเติมเงินและตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณมีเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอสำหรับการใช้บริการ และซิมการ์ดอยู่ในสถานะพร้อมใช้บริการ (Active)
• การเลือกใช้บริการแพ็คเกจ ไม่ถือเป็นการขยายระยะเวลาการใช้งานของซิมการ์ด ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ของบริการเสริม/แพ็คเกจที่สมัคร กรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิประโยชน์การใช้งานตามโปรโมชั่นที่เหลืออยู่
• เมื่อซื้อแพ็คเกจเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินสดได้ การซื้อแพ็คเกจใหม่เพื่อใช้งานจะถือเป็นการยกเลิกแพ็คเกจเดิม

สมัครใช้บริการง่าย ๆ

1. ผ่าน USSD กด *7888# โทรออก
   • เลือกทำรายการที่ต้องการ ตามเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอ
2. ผ่านเว็ปไซต์ Web SelfCare
   • Login ผ่าน Selfcare Website
   • ที่เมนู "Service" ด้านข้าง เลือก "Additional Package"
3. หรือติดต่อใช้บริการผ่าน Call Center at 02 333 3333 (เฉพาะประเภทเลือกชำระค่าบริการรายครั้ง (One Time))

หมายเหตุ : บริการซื้อแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ สามารถทำรายการผ่าน USSD หรือ Web SelfCare เท่านั้น

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions