แพ็คเกจ เลือกแพ็คเกจเสริมที่แมทช์กับสไตล์การใช้งาน
เลือกชำระค่าบริการรายครั้ง (One-Time)

การเลือกสมัครบริการแพ็คเกจเสริม ประเภทเลือกชำระค่าบริการรายครั้ง (One-Time) เป็นการสมัครใช้บริการและขอให้ระบบทำการหักเงินจากกระเป๋าหลักตามมูลค่าของบริการที่เลือกสมัครไว้เป็นรายครั้ง เมื่อครบกำหนดวันหมดอายุหรือรอบเวลาของบริการแพ็คเกจเสริม คุณสามารถเลือกซื้อหรือสมัครใช้แพ็คเกจใหม่ได้ตามความต้องการ

แบบต่ออายุอัตโนมัติ (Recurring)

บริการซื้อแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ เป็นการสมัครใช้บริการและขอให้ระบบทำการหักเงินจากกระเป๋าหลักตามมูลค่าของบริการที่เลือกสมัครไว้อย่างต่อเนื่อง ตามรอบเวลา หรือรอบบริการ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการแพ็คเกจเสริมได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด
คุณสามารถสมัคร ยกเลิก เปลี่ยนแปลงสถานะของบริการซื้อแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลาของการใช้งาน และบริการแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติจะถูกยกเลิกทันที เมื่อมูลค่าเงินสะสมในกระเป๋าหลักของคุณไม่เพียงพอสำหรับการซื้อครั้งต่อไป

สำหรับ i-Kool Talk/ i-Kool Unlimited Data Packages
• เมื่อคุณสมัครใช้บริการซื้อแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ ให้กับ i-Kool Talk และ i-Kool Unlimited Data Packages ระบบจะดำเนินการต่ออายุให้กับแพ็คเกจตามรอบระยะเวลา เมื่อครบกำหนดวันหมดอายุของแพ็คเกจที่เลือกใช้บริการไว้ และการต่ออายุอัตโนมัติดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที เมื่อคุณดำเนินการยกเลิกในระบบ หรือเมื่อมูลค่าเงินสะสมในกระเป๋าหลักของคุณไม่เพียงพอสำหรับการซื้อครั้งต่อไป

สำหรับ i-Kool Net Packages
• เมื่อคุณสมัครใช้บริการซื้อแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ ให้กับ i-Kool Net Packages ระบบจะดำเนินการต่ออายุให้กับแพ็คเกจตามรอบระยะเวลา เมื่อครบกำหนดวันหมดอายุของแพ็คเกจที่เลือกใช้บริการไว้ หรือเมื่อปริมาณการใช้งานครบตามโควต้าที่กำหนด และการต่ออายุอัตโนมัติดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที เมื่อคุณดำเนินการยกเลิกในระบบ หรือเมื่อมูลค่าเงินสะสมในกระเป๋าหลักของคุณไม่เพียงพอสำหรับการซื้อครั้งต่อไป

สมัครใช้บริการง่าย ๆ

1. ผ่าน USSD กด *7888# โทรออก
   • เลือกทำรายการที่ต้องการ ตามเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอ
2. ผ่านเว็ปไซต์ Web SelfCare
   • Login ผ่าน Selfcare Website
   • ที่เมนู "Service" ด้านข้าง เลือก "Additional Package"
3. หรือติดต่อใช้บริการผ่าน Call Center at 02 333 3333 (เฉพาะประเภทเลือกชำระค่าบริการรายครั้ง (One Time))

หมายเหตุ : บริการซื้อแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ สามารถทำรายการผ่าน USSD หรือ Web SelfCare เท่านั้น

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions