แพลน ซิมการ์ดกับแพลนเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน
แพลน i-Kool EASY 512
ราคา89 บาท
ค่าโทร0.99 บาท*/นาที
ข้อความสั้น2.00 บาท*/ข้อความ
ดาต้า0.20 บาท*/เมกะไบต์
วันในการใช้งาน30 วัน

*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โบนัสพิเศษที่ได้รับ*
โบนัส 1ไม่อั้น ไม่ลดสปีด เร็วสูงสุด 512Kbps (3 วัน)

*รับโบนัสพิเศษ เมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรก
*โบนัสพิเศษ เฉพาะบริการโทรภายในประเทศเท่านั้น
*โทรเริ่มต้น 0.99บาทสำหรับนาทีแรก และต่อไปคิดค่าโทรตามจริงเป็นรายวินาที


เกี่ยวกับแพลน

อีกทางเลือกสำหรับการเริ่มใช้งาน ง่ายๆ ด้วยแพคเล็กสุดคุ้ม มาพร้อมกับเน็ตฟรี แบบไม่มีอั้น ไม่ลดสปีด ตลอดการใช้งาน 3วัน ที่ความเร็วสูงสุด 512Kbps

เงื่อนไขการใช้บริการ

• เมื่อใช้งาน ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยหักจากโบนัสพิเศษที่ได้รับก่อน หลังจากโบนัสพิเศษที่ได้รับหมด หรือครบตามโควต้าการใช้งานที่กำหนด ระบบจะหักค่าบริการจากมูลค่าเงินสะสมคงเหลือตามอัตราค่าบริการที่ระบุไว้
• ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเพื่อใช้บริการต่อเนื่องได้ตลอดระยะเวลาของการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการในประเทศ ค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศและบริการรับส่งข้อความสั้นระหว่างประเทศ จะเป็นไปตามอัตราค่าบริการตามเงื่อนไขปกติที่ระบุไว้
• กรณีซิมที่ใช้งานรองรับบริการ Domestic Roaming: การใช้งานบนโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมในประเทศ AIS (Domestic Roaming) โทรออกภายในประเทศคิดค่าบริการ 2 บาท/นาที เศษของวินาทีคิดเป็นหนึ่งนาที, ส่งข้อความสั้นภายในประเทศ อัตรา 2 บาท/ข้อความ และการใช้บริการดาต้า คิดค่าบริการ 1 บาท/เมกะไบต์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ตามที่กำหนดได้ตามมูลค่าจำนวนเงินสะสมคงเหลือ กรณีจำนวนเงินสะสมคงเหลือในระบบน้อยกว่าอัตราค่าใช้บริการของบริการที่ต้องการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้
• โบนัสพิเศษ ที่ถูกกำหนดโดยค่าเริ่มต้นของแพลนนั้นๆ ถือเป็นบริการเสริม ไม่สามารถแลกเปลี่ยนและขอคืนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เงื่อนไขของบริการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เงื่อนไข และข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions