แพลน ซิมการ์ดกับแพลนเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน
โปรโมชั่น Eco Pack พร้อมโทรฟรียกก๊วน

โทรหากันฟรี เฉพาะในกลุ่ม ระหว่าง 20:00 - 08:00 น.

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
• โทรหากันฟรีเฉพาะในกลุ่มเลขหมาย i-kool ที่ระบุ ระหว่างเวลา 20:00 - 08:00 น. จากโครงข่าย NT
• โทรคุยนอกเวลา โทรนอกกลุ่มเลขหมาย หรือโทรไปยังเลขหมายปลายทางอื่นๆ คิดอัตราค่าบริการตามปกติ
• อัตราค่าบริการอื่นๆ คิดตามอัตราปกติที่ระบุไว้ในแพลน
• มีจำหน่าย หรือรับได้ที่บูธกิจกรรม i-Kool หรือตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมกิจกรรม
• i-Kool สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions