แพลน ซิมการ์ดกับแพลนเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน
แพลน i-Kool Unlimited Data 7 วัน
ราคา139 บาท
ค่าโทร0.50 บาท*/นาที
ข้อความสั้น0.50 บาท*/ข้อความ
ดาต้า0.50 บาท*/เมกะไบต์
วันในการใช้งาน30 วัน

*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โบนัสพิเศษที่ได้รับ*
โบนัส 1Unlimited Data 7 วัน

*รับโบนัสพิเศษ เมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรก
*สำหรับการใช้งานบนโครงข่าย TOT3G เท่านั้น


เกี่ยวกับแพลน

ชชีวิตไม่จำกัด เล่นเน็ตแบบไม่อั้นด้วย i-Kool Unlimited Plan
แพลนเริ่มต้นสำหรับคนชอบเล่นเน็ต มาพร้อมโควต้าการใช้งานเน็ตแบบไม่อั้น 7วัน

เงื่อนไขการใช้บริการ

• รับสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดบนโครงข่าย TOT 3G ได้จำนวน 400MB หลังจากนั้น สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัด โดยความเร็วในการใช้งานจะลดลงเหลือไม่เกิน 256Kbps และหลังจากใช้งานครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุ
• เมื่อใช้งาน ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยหักจากโบนัสพิเศษที่ได้รับก่อน หลังจากโบนัสพิเศษที่ได้รับหมด หรือครบตามโควต้าการใช้งานที่กำหนด ระบบจะหักค่าบริการจากมูลค่าเงินสะสมคงเหลือตามอัตราค่าบริการที่ระบุไว้
• ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเพื่อใช้บริการต่อเนื่องได้ตลอดระยะเวลาของการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการในประเทศ ค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศและบริการรับส่งข้อความสั้นระหว่างประเทศ จะเป็นไปตามอัตราค่าบริการตามเงื่อนไขปกติที่ระบุไว้
• กรณีซิมที่ใช้งานรองรับบริการ Domestic Roaming: การใช้งานบนโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมในประเทศ AIS (Domestic Roaming) โทรออกภายในประเทศคิดค่าบริการ 2 บาท/นาที เศษของวินาทีคิดเป็นหนึ่งนาที, ส่งข้อความสั้นภายในประเทศ อัตรา 2 บาท/ข้อความ และการใช้บริการดาต้า คิดค่าบริการ 2 บาท/เมกะไบต์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ตามที่กำหนดได้ตามมูลค่าจำนวนเงินสะสมคงเหลือ กรณีจำนวนเงินสะสมคงเหลือในระบบน้อยกว่าอัตราค่าใช้บริการของบริการที่ต้องการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้
• โบนัสพิเศษ ที่ถูกกำหนดโดยค่าเริ่มต้นของแพลนนั้นๆ ถือเป็นบริการเสริม ไม่สามารถแลกเปลี่ยนและขอคืนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions