แพลน ซิมการ์ดกับแพลนเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน
แพลน i-Kool 60 วัน
ราคา99 บาท
ค่าโทร1.00 บาท*/นาที
ข้อความสั้น2.00 บาท*/ข้อความ
ดาต้า0.50 บาท*/เมกะไบต์
วันในการใช้งาน60 วัน

*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โบนัสพิเศษที่ได้รับ*
โบนัส 150 บาท

*รับโบนัสพิเศษ เมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรก
*โบนัสพิเศษ เฉพาะบริการโทรภายในประเทศเท่านั้น


เกี่ยวกับแพลน

แพลนที่ให้คุณใช้งานได้นานกว่า ..... ถึง 60 วัน มาพร้อมกับโบนัสพิเศษ และคุ้มยิ่งกว่านั้น ด้วยการคิดค่าโทรเริ่มต้น 1บาทสำหรับนาทีแรก และต่อไปคิดค่าโทรตามจริงเป็นรายวินาที

เงื่อนไขการใช้บริการ

• เมื่อใช้งาน ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยหักจากโบนัสพิเศษที่ได้รับก่อน หลังจากโบนัสพิเศษที่ได้รับหมด หรือครบตามโควต้าการใช้งานที่กำหนด ระบบจะหักค่าบริการจากมูลค่าเงินสะสมคงเหลือตามอัตราค่าบริการที่ระบุไว้
• ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเพื่อใช้บริการต่อเนื่องได้ตลอดระยะเวลาของการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการในประเทศ ค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศและบริการรับส่งข้อความสั้นระหว่างประเทศ จะเป็นไปตามอัตราค่าบริการตามเงื่อนไขปกติที่ระบุไว้
• กรณีซิมที่ใช้งานรองรับบริการ Domestic Roaming: การใช้งานบนโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมในประเทศ AIS (Domestic Roaming) โทรออกภายในประเทศคิดค่าบริการ 2 บาท/นาที เศษของวินาทีคิดเป็นหนึ่งนาที, ส่งข้อความสั้นภายในประเทศ อัตรา 2 บาท/ข้อความ และการใช้บริการดาต้า คิดค่าบริการ 2 บาท/เมกะไบต์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ตามที่กำหนดได้ตามมูลค่าจำนวนเงินสะสมคงเหลือ กรณีจำนวนเงินสะสมคงเหลือในระบบน้อยกว่าอัตราค่าใช้บริการของบริการที่ต้องการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้
• โบนัสพิเศษ ที่ถูกกำหนดโดยค่าเริ่มต้นของแพลนนั้นๆ ถือเป็นบริการเสริม ไม่สามารถแลกเปลี่ยนและขอคืนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions